tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 8

Nie pomogli nic ani Ksenofont religijny, obozową karność zalecający współziomkom żołnierz, ani Plato, układający swoją rzeczpospolitą fantazyjną podług wschodniego pierwowzoru, pragnący chaosowi politycznemu swego czasu przeciwstawić stężałe kształty życia kastowego i rząd mądrości na Wzór Egiptu albo hierarchii żydowskiej, wypędzający sztukę ze swego państwa – nie pomogły szkoły stoików i cyników. Żadne mozoły tak ludzi […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 17

Reformacja odrodziła świat chrześcijański. .Chociaż w niej wszystko zdawało się mieć na oku jedynie dobro moralne i cele wiary, przecież tkwił na dnie jej inny jeszcze, silnie wyrażony kierunek – był to krytycyzm, prąd ku prawdzie, zmysł filozoficzny, lub jak chce kto powiedzieć. Połączyła się z nim religia nadwątlona sceptycyzmem, nie Wiedząc sama co czyni. […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 9

Grecy więc potępiali i lżyli piękno – oni, którzy na tym polu najwyższe co dopiero święcili tryumfy. Harmonia trzech pierwiastków, która tak wspaniale ziścili Grecy, rozłamała się a rola Grecji skończyła. Naród ten w swym rozkładzie wewnętrznym, mógł już tylko innym służąc, jeszcze służyć ludzkości. Mało jest ludów, które by mogły z taką dumą spoglądać […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 3

Umiejętność daje powszechną zasadę, która się objawia we wszystkich zjawiskach jednostkowych, stanowiących jedność takowej. Ułatwia ona przeto nieskończenie ujęcie, uporządkowanie i duchowe opanowanie wielości, z której świat złożony. Jako czynność wyłącznie rozumowa, przemienia całe życie w abstrakcję. Wręcz przeciwną jest natura sztuki, o której na tym miejscu tylko ogólnikowo wspominamy. W zakresie praw ogólnych składa […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 15

W słonecznej zatem południowej Francji, w tej ziemi, na którą duch Grecji wiał od Massylii i w stulecia po Chrystusie dawał się jeszcze uczuwać, u Prowensalów obudziło się najpierw życie nowe, hołdujące znowu wrażeniom pięknego świata zmysłów i duchowi swobody. W rzezi Albigensów stłumił je wprawdzie kościół, ale nie zginie pamięć, że tu, pod tern […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 18

Dopiero w końcu poprzedniego i w pierwszych dziesiątkach obecnego stulecia nastąpił przewrót obalający dotychczasową wszechwładzę spekulacji filozoficznej a badanie umiejętne zwraca się coraz powszechniej do rozbioru materii sił w niej działających. Powodzenie tych poszukiwań ogromne. W ślad za poznaniem sił natury poszło czynne ujarzmienie ich dla celów człowieka. Wynikły stąd olbrzymi postęp pracy ogólnej i […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 6

Wiek V. i początek IV. przed Chr. były taką dobą rozkwitu w Grecji – piękniejszej świat nie oglądał dotąd. Wspaniałe roztoczenie wszystkich sił jednego z najbardziej uzdolnionych ludów objawia nam podziwu godną pełnię działania w zakresie piękna, prawdy i dobra, w sferach uczucia, myśli i uszlachetnionej woli. Czasy owe stworzyły kapitał, z którego odsetków do […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 5

Ale powróćmy do przerwanego toku. Wiele kłócono się o to, w jakim stosunku zostaje ta troistość: piękno, prawda i dobro do wyższej jedności, z której wypływa i której harmonię stanowi. Ktoś twierdził, że piękno jest najwyższym, że jest harmonią prawdy i dobra; inny dawał pierwszeństwo prawdzie, w niej upatrując zjednoczenie piękna i dobra; trzeci nareszcie […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 7

Upadek tego czasu począł się rozprzęganiem dobrego obyczaju, który zachwiał się pod wszechwładzą zmysłowej rozkoszy i estetycznego lubieżnictwa. Zmysłowość pokonała obyczaj. Wszystko, co żyło, goniło tylko za rozkoszą; w oszołomieniu tryumfami boju i uciechą biesiad, zniżył się nastrój myśli, omdlała żądza prawdy, zmiękła cała jędrność duchowego życia. Świat uczuć wziął przewagę; dążenie do prawdy ulotniło […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

Piękno, prawda i dobro cz. 13

Obudzą sie żądza wolnego badania, myśl nabywa ruchu, ale głęboki upadek, w jakim tak długo próżniaczyła, ciężar, jaki na bark jej wtłoczono, groźby, którymi ją przerażano, zabójczy fanatyzm wiary i złamanie ducha tak ją przygniotły, że nie mogła nic donioślejszego na razie stworzyć. Dogmat pozostał i dalej podstawą scholastyki. Uschnąć musiało drzewo wyrosłe z takiego […]

tablice aluminiowe Paraga Centrum

tablice aluminiowe Paraga Centrum