likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 11

W chrześcijaństwie rozpoczęła wiara gwałtowny walkę przeciw dotychczasowym potęgom świata. Świat piękna odepchnięto lub wcielono do wiary; tylko zbawienie duszy było rzeczy godny troski. Również i prawda poddany została wierze, odrzucającej pojęcia rozumowe i zamkniętej w skorupie cudowności, która leżała po za wszelkim doświadczeniem. Umartwienie ciała, wyłączenie się od świata, pokuta, ratunek z upadku drogą […]

likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 18

Dopiero w końcu poprzedniego i w pierwszych dziesiątkach obecnego stulecia nastąpił przewrót obalający dotychczasową wszechwładzę spekulacji filozoficznej a badanie umiejętne zwraca się coraz powszechniej do rozbioru materii sił w niej działających. Powodzenie tych poszukiwań ogromne. W ślad za poznaniem sił natury poszło czynne ujarzmienie ich dla celów człowieka. Wynikły stąd olbrzymi postęp pracy ogólnej i […]

likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 5

Ale powróćmy do przerwanego toku. Wiele kłócono się o to, w jakim stosunku zostaje ta troistość: piękno, prawda i dobro do wyższej jedności, z której wypływa i której harmonię stanowi. Ktoś twierdził, że piękno jest najwyższym, że jest harmonią prawdy i dobra; inny dawał pierwszeństwo prawdzie, w niej upatrując zjednoczenie piękna i dobra; trzeci nareszcie […]

likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 4

Jak w umiejętności prawo ogólne, musi znaleźć zastosowanie do każdej, w jego obrębie leżącej jednostki, tak w sztuce przedstawiona jednostka, musi być skończonym obrazem wszystkich utworów jedno-gatunkowych, inaczej byłaby czymś odosobnionym, dziwacznym, chorobliwym, pod pewnym względem, niedorzecznym. Tu leży punkt zetknięcia umiejętności i sztuki, w pierwszej występuje naprzód ogólna idea (prawo), w drugiej z po […]

likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 17

Reformacja odrodziła świat chrześcijański. .Chociaż w niej wszystko zdawało się mieć na oku jedynie dobro moralne i cele wiary, przecież tkwił na dnie jej inny jeszcze, silnie wyrażony kierunek – był to krytycyzm, prąd ku prawdzie, zmysł filozoficzny, lub jak chce kto powiedzieć. Połączyła się z nim religia nadwątlona sceptycyzmem, nie Wiedząc sama co czyni. […]

likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 6

Wiek V. i początek IV. przed Chr. były taką dobą rozkwitu w Grecji – piękniejszej świat nie oglądał dotąd. Wspaniałe roztoczenie wszystkich sił jednego z najbardziej uzdolnionych ludów objawia nam podziwu godną pełnię działania w zakresie piękna, prawdy i dobra, w sferach uczucia, myśli i uszlachetnionej woli. Czasy owe stworzyły kapitał, z którego odsetków do […]

likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 3

Umiejętność daje powszechną zasadę, która się objawia we wszystkich zjawiskach jednostkowych, stanowiących jedność takowej. Ułatwia ona przeto nieskończenie ujęcie, uporządkowanie i duchowe opanowanie wielości, z której świat złożony. Jako czynność wyłącznie rozumowa, przemienia całe życie w abstrakcję. Wręcz przeciwną jest natura sztuki, o której na tym miejscu tylko ogólnikowo wspominamy. W zakresie praw ogólnych składa […]

likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 16

Skutek łatwo przewidzieć. Zjednoczenie piękna, prawdy i dobra wydaje złotą erę w życiu ludów. We Włoszech widzimy sztukę i umiejętność w najwyższym rozkwicie, a obok tego, na świadectwo żywotności pierwiastku etycznego, przekazują dzieje ówczesne pamięci naszej tyle znakomitych wolą i czynem charakterów. Wkrótce jednak bierze przewagę rozpasane życie zmysłów, tym snadniej, gdy dążeniu ku prawdzie […]

likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 1

Trzy siły składają się na uzdolnienie duchowe człowieka; ich przeznaczenia, jak mówi Plato, są święte. Człowiek czuje, poznaje czyli myśli i chce. Czujemy piękno, poznajemy prawdę i wykonujemy (w skutek woli) dobro.  Piękno, prawda i dobro, są najwyższym, co możemy osiągnąć – boskim. Ta troistość stanowi istotę bóstwa. Ponieważ my jednak pierwiastek boski w sobie […]

likwidacja piecow weglowych

Piękno, prawda i dobro cz. 8

Nie pomogli nic ani Ksenofont religijny, obozową karność zalecający współziomkom żołnierz, ani Plato, układający swoją rzeczpospolitą fantazyjną podług wschodniego pierwowzoru, pragnący chaosowi politycznemu swego czasu przeciwstawić stężałe kształty życia kastowego i rząd mądrości na Wzór Egiptu albo hierarchii żydowskiej, wypędzający sztukę ze swego państwa – nie pomogły szkoły stoików i cyników. Żadne mozoły tak ludzi […]

likwidacja piecow weglowych

likwidacja piecow weglowych