konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 10

Do czego dążyła Macedonia, ale czego nie wykonała, to uskutecznił Rzym. Surowi, moralni, posągowi Rzymianie, wydarli rozwiązłym, wiotkim, rozmarzonym o pięknie Grekom, władzę świata, męstwem i wytrwałością zdobywając, konsekwencji i stałością charakteru utwierdzając. Zawładnęły wola i obowiązek, a uczucie i myśl miały się przed nimi ugiąć, im służyć. Państwo i zasada uporządkowanego bytu; prawo, uległy […]

konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 4

Jak w umiejętności prawo ogólne, musi znaleźć zastosowanie do każdej, w jego obrębie leżącej jednostki, tak w sztuce przedstawiona jednostka, musi być skończonym obrazem wszystkich utworów jedno-gatunkowych, inaczej byłaby czymś odosobnionym, dziwacznym, chorobliwym, pod pewnym względem, niedorzecznym. Tu leży punkt zetknięcia umiejętności i sztuki, w pierwszej występuje naprzód ogólna idea (prawo), w drugiej z po […]

konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 8

Nie pomogli nic ani Ksenofont religijny, obozową karność zalecający współziomkom żołnierz, ani Plato, układający swoją rzeczpospolitą fantazyjną podług wschodniego pierwowzoru, pragnący chaosowi politycznemu swego czasu przeciwstawić stężałe kształty życia kastowego i rząd mądrości na Wzór Egiptu albo hierarchii żydowskiej, wypędzający sztukę ze swego państwa – nie pomogły szkoły stoików i cyników. Żadne mozoły tak ludzi […]

konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 14

Wzgardzone hordy Arabii i Syrii zwyciężyły zachodnią Azję i północną Afrykę, i w południowej Europie silną stanęły nogą. Zwycięzcy mieczem i siłą fanatyzmu religijnego rozwinęli wkrótce świetne zasoby uzdolnienia na polu umiejętności i sztuki. Zmysłowość popędów i bystrość rozumu złożyły się wspólnie, aby dumnemu życiu Islamu nadać formy tern piękniejsze i głębsze. Duch Wschodu skłonny […]

konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 6

Wiek V. i początek IV. przed Chr. były taką dobą rozkwitu w Grecji – piękniejszej świat nie oglądał dotąd. Wspaniałe roztoczenie wszystkich sił jednego z najbardziej uzdolnionych ludów objawia nam podziwu godną pełnię działania w zakresie piękna, prawdy i dobra, w sferach uczucia, myśli i uszlachetnionej woli. Czasy owe stworzyły kapitał, z którego odsetków do […]

konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 18

Dopiero w końcu poprzedniego i w pierwszych dziesiątkach obecnego stulecia nastąpił przewrót obalający dotychczasową wszechwładzę spekulacji filozoficznej a badanie umiejętne zwraca się coraz powszechniej do rozbioru materii sił w niej działających. Powodzenie tych poszukiwań ogromne. W ślad za poznaniem sił natury poszło czynne ujarzmienie ich dla celów człowieka. Wynikły stąd olbrzymi postęp pracy ogólnej i […]

konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 12

Wielki ten okres od upadku starożytnego życia, aż do brzasków rozkwitu wieków średnich, trwał około 1000 lat: Obudzenie samoistnego ducha ludów w sztuce i poezji, walka papiestwa z cesarstwem, władzy duchownej ze świecką, oznaczają początek nowej epoki. Gdy w krzyżowych wyprawach nowy prąd ruchliwego, wielobarwnego życia przejął ludy, gdy miasta poczęły wznosić swe wyniosłe katedry, […]

konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 7

Upadek tego czasu począł się rozprzęganiem dobrego obyczaju, który zachwiał się pod wszechwładzą zmysłowej rozkoszy i estetycznego lubieżnictwa. Zmysłowość pokonała obyczaj. Wszystko, co żyło, goniło tylko za rozkoszą; w oszołomieniu tryumfami boju i uciechą biesiad, zniżył się nastrój myśli, omdlała żądza prawdy, zmiękła cała jędrność duchowego życia. Świat uczuć wziął przewagę; dążenie do prawdy ulotniło […]

konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 15

W słonecznej zatem południowej Francji, w tej ziemi, na którą duch Grecji wiał od Massylii i w stulecia po Chrystusie dawał się jeszcze uczuwać, u Prowensalów obudziło się najpierw życie nowe, hołdujące znowu wrażeniom pięknego świata zmysłów i duchowi swobody. W rzezi Albigensów stłumił je wprawdzie kościół, ale nie zginie pamięć, że tu, pod tern […]

konserwacja dźwigów

Piękno, prawda i dobro cz. 11

W chrześcijaństwie rozpoczęła wiara gwałtowny walkę przeciw dotychczasowym potęgom świata. Świat piękna odepchnięto lub wcielono do wiary; tylko zbawienie duszy było rzeczy godny troski. Również i prawda poddany została wierze, odrzucającej pojęcia rozumowe i zamkniętej w skorupie cudowności, która leżała po za wszelkim doświadczeniem. Umartwienie ciała, wyłączenie się od świata, pokuta, ratunek z upadku drogą […]

konserwacja dźwigów

konserwacja dźwigów