Piękno, prawda i dobro cz. 16

Skutek łatwo przewidzieć. Zjednoczenie piękna, prawdy i dobra wydaje złotą erę w życiu ludów. We Włoszech widzimy sztukę i umiejętność w najwyższym rozkwicie, a obok tego, na świadectwo żywotności pierwiastku etycznego, przekazują dzieje ówczesne pamięci naszej tyle znakomitych wolą i czynem charakterów. Wkrótce jednak bierze przewagę rozpasane życie zmysłów, tym snadniej, gdy dążeniu ku prawdzie kościół położył tamę. Rozpusta się wkrada. Wesołość ustępuje rządy swawoli. Stąd rychły upadek sztuki. Życie duchowe zatamowane; ziemia nawet nie może obracać się w koło słońca, bo klechy tego nie chcą! Zamiłowanie swobody, które ożywiało obywateli włoskich Rzeczypospolitych, będąc pieluchą sztuk i umiejętności zaumiera; życie staje się bezsilnym i pustym.

Przeciw takowemu upadkowi religii, przeciw rozpasaniu zmysłów, którym poświęcano najświętsze zasady i najszlachetniejsze siły, występuje do walki – duch niemiecki.

Comments

  1. By Reklama