Piękno, prawda i dobro cz. 10

Do czego dążyła Macedonia, ale czego nie wykonała, to uskutecznił Rzym. Surowi, moralni, posągowi Rzymianie, wydarli rozwiązłym, wiotkim, rozmarzonym o pięknie Grekom, władzę świata, męstwem i wytrwałością zdobywając, konsekwencji i stałością charakteru utwierdzając. Zawładnęły wola i obowiązek, a uczucie i myśl miały się przed nimi ugiąć, im służyć. Państwo i zasada uporządkowanego bytu; prawo, uległy najstaranniejszej pieczy Rzymianina, podczas gdy Grek służył mu za dozorcę i nauczyciela dzieci. Gdy niespożyta przez długie wieki energia pierwiastku latyńskiego osłabła, a zdrój jego młodości wysechł, potrzeba było nowego przewrotu, aby świat europejski uchronić od zastoju. Panowała nieopisana czczość i próżnia. Rzymianie obyczajowo upadli niżej od Greków. Zgnilizna oświaty, płaskość, wynaturzenie, brak serca, wiary i charakteru, nepotyzm i jak się tam zwą te wszystkie wrzody złej cywilizacji „ziały w niebo smrodem”, że tu Szekspirowskiego dobiorę wyrazu. Potrzeba było nowych podstaw życia, nowego celu; zadanie Rzymu dokonało się. Przewrót nastąpił. Tym razem przyniósł go Wschód, pogardzone plemię żydowskie. Wprawdzie zabobon i mistyka syryjsko-egipska nieraz już usiłowały z powodzeniem ukoić potrzeby serca niejednego Rzymianina i niejednej Rzymianki, ale ogół w nich nie smakował. Świat usychał z pragnienia za świeżym źródłem życia. Dosyć mu było niewiary, dosyć zmysłowego użycia, którym się pieścił do przesytu; znużony był mozołami, które przebył dla opanowania i utrwalenia władzy. Potrzeba mu było nowe treści duchowej, oczyszczenia się, zanim strupieszeje; znużył się czynem a tęsknił za – wiary. Wtedy nadeszli uczniowie ukrzyżowanego Nazarejczyka i głosili ewangelię. „ Czyńcie pokutę i wierzcie!“ oto ich nauka.

To Cię zainteresuje:

– Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu
– zarządzanie budynkiem bms

Comments

  1. By Reklama