Piękno, prawda i dobro cz. 9

Grecy więc potępiali i lżyli piękno – oni, którzy na tym polu najwyższe co dopiero święcili tryumfy. Harmonia trzech pierwiastków, która tak wspaniale ziścili Grecy, rozłamała się a rola Grecji skończyła. Naród ten w swym rozkładzie wewnętrznym, mógł już tylko innym służąc, jeszcze służyć ludzkości. Mało jest ludów, które by mogły z taką dumą spoglądać […]

Piękno, prawda i dobro cz. 8

Nie pomogli nic ani Ksenofont religijny, obozową karność zalecający współziomkom żołnierz, ani Plato, układający swoją rzeczpospolitą fantazyjną podług wschodniego pierwowzoru, pragnący chaosowi politycznemu swego czasu przeciwstawić stężałe kształty życia kastowego i rząd mądrości na Wzór Egiptu albo hierarchii żydowskiej, wypędzający sztukę ze swego państwa – nie pomogły szkoły stoików i cyników. Żadne mozoły tak ludzi […]

Piękno, prawda i dobro cz. 7

Upadek tego czasu począł się rozprzęganiem dobrego obyczaju, który zachwiał się pod wszechwładzą zmysłowej rozkoszy i estetycznego lubieżnictwa. Zmysłowość pokonała obyczaj. Wszystko, co żyło, goniło tylko za rozkoszą; w oszołomieniu tryumfami boju i uciechą biesiad, zniżył się nastrój myśli, omdlała żądza prawdy, zmiękła cała jędrność duchowego życia. Świat uczuć wziął przewagę; dążenie do prawdy ulotniło […]

Piękno, prawda i dobro cz. 6

Wiek V. i początek IV. przed Chr. były taką dobą rozkwitu w Grecji – piękniejszej świat nie oglądał dotąd. Wspaniałe roztoczenie wszystkich sił jednego z najbardziej uzdolnionych ludów objawia nam podziwu godną pełnię działania w zakresie piękna, prawdy i dobra, w sferach uczucia, myśli i uszlachetnionej woli. Czasy owe stworzyły kapitał, z którego odsetków do […]

Piękno, prawda i dobro cz. 5

Ale powróćmy do przerwanego toku. Wiele kłócono się o to, w jakim stosunku zostaje ta troistość: piękno, prawda i dobro do wyższej jedności, z której wypływa i której harmonię stanowi. Ktoś twierdził, że piękno jest najwyższym, że jest harmonią prawdy i dobra; inny dawał pierwszeństwo prawdzie, w niej upatrując zjednoczenie piękna i dobra; trzeci nareszcie […]

Piękno, prawda i dobro cz. 4

Jak w umiejętności prawo ogólne, musi znaleźć zastosowanie do każdej, w jego obrębie leżącej jednostki, tak w sztuce przedstawiona jednostka, musi być skończonym obrazem wszystkich utworów jedno-gatunkowych, inaczej byłaby czymś odosobnionym, dziwacznym, chorobliwym, pod pewnym względem, niedorzecznym. Tu leży punkt zetknięcia umiejętności i sztuki, w pierwszej występuje naprzód ogólna idea (prawo), w drugiej z po […]

Piękno, prawda i dobro cz. 3

Umiejętność daje powszechną zasadę, która się objawia we wszystkich zjawiskach jednostkowych, stanowiących jedność takowej. Ułatwia ona przeto nieskończenie ujęcie, uporządkowanie i duchowe opanowanie wielości, z której świat złożony. Jako czynność wyłącznie rozumowa, przemienia całe życie w abstrakcję. Wręcz przeciwną jest natura sztuki, o której na tym miejscu tylko ogólnikowo wspominamy. W zakresie praw ogólnych składa […]

Piękno, prawda i dobro cz. 2

Kto do piękna dąży, musi wytężyć wszystkie trzy siły duchowe, jeżeli nie chce ugrzęznąć w jakimś nieokreślonym uczuciu. Dążenie ku pięknu musi być silne, poczucie jego silne i czyste, poznanie wnikające aż do samej istoty, do prawdy piękna. Jeżeli w życiu codziennym zadowalamy się uczuciem piękna jako rozkoszą zmysłów, to w poznaniu jego tkwi już […]

Piękno, prawda i dobro cz. 1

Trzy siły składają się na uzdolnienie duchowe człowieka; ich przeznaczenia, jak mówi Plato, są święte. Człowiek czuje, poznaje czyli myśli i chce. Czujemy piękno, poznajemy prawdę i wykonujemy (w skutek woli) dobro.  Piękno, prawda i dobro, są najwyższym, co możemy osiągnąć – boskim. Ta troistość stanowi istotę bóstwa. Ponieważ my jednak pierwiastek boski w sobie […]